Dějiny a současnost Sokola

Příručka slouží ke vzdělávání cvičitelů, trenérů, vzdělavatelů i ostatních činovníků a představuje stručný souhrn základních informací o poslání Sokola. Autor Jiří Žižka.
Položka:51169
Sklad:221

90 Kč
Dějiny a současnost Sokola
Další obrázky:
Dějiny a současnost Sokola

 

 

© 2018, Česká obec sokolská, všechna práva vyhrazena

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01, Praha 1, Česká republika

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L653, IČO: 00409537