Estetický pohyb II

Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. Pohybová průprava mladšího žactva v hodinách rytmické a pohybové výchovy. Na 161 stranách najdete více než stovku cviků s detailními nákresy, rozdělenou do čtyř kapitol podle jednotlivých svalových oblastí. Autor Jiří Lössl.
Položka:51020
Sklad:224

65 Kč
Estetický pohyb II
Další obrázky:
Estetický pohyb II

 

 

© 2018, Česká obec sokolská, všechna práva vyhrazena

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01, Praha 1, Česká republika

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L653, IČO: 00409537