První pomoc

Publikace určená nejen cvičitelům, trenérům a činovníkům, ale vskutku všem. Umět poskytnout první pomoc patří k základním znalostem každého člověka. Aktualizované páté vydání z roku 2018 vychází ze změn v oblasti resuscitace a ze současných názorů na poskytování první pomoci. Autor MUDr. Tomáš Jelen.
Položka:51087
Sklad:620

56 Kč
První pomoc
Další obrázky:
První pomoc

 

 

© 2018, Česká obec sokolská, všechna práva vyhrazena

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01, Praha 1, Česká republika

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L653, IČO: 00409537