Zdravověda

Učební texty pro školení cvičitelů a trenérů. Šesté, doplněné a přepracované vydání z roku 2015. Autor MUDr. Tomáš Jelen.
Položka:51147
Sklad:1139

56 Kč
Zdravověda
Další obrázky:
Zdravověda

 

 

© 2018, Česká obec sokolská, všechna práva vyhrazena

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01, Praha 1, Česká republika

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L653, IČO: 00409537