Soutěžní sestavy předškolních dětí

Sborník soutěžních sestav pro předškolní děti, který sestavy shrnuje do jednoho celku tak, aby bylo možno lépe vybírat pro běžnou cvičební hodinu ta cvičení, která jsou prověřená praxí cvičitelek při cvičení dětí této věkové kategorie. 61 stran sestav s obrazovými přílohami. Sestavila Věra Smejkalová.
Položka:51093
Sklad:266

45 Kč
Soutěžní sestavy předškolních dětí
Další obrázky:
Soutěžní sestavy předškolních dětí

 

 

© 2018, Česká obec sokolská, všechna práva vyhrazena

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01, Praha 1, Česká republika

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L653, IČO: 00409537