Nebylo jim souzeno žít

Autorky chtějí vydáním knihy splatit po více než 70 letech dluh sokolským hrdinům, kteří již nebudou odsouzeni k zapomnění. V knize popisují sokolský odboj a pohnuté osudy 160 sokolů a sokolek, členů Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy a částečně i Sokolské župy Orlické, vězněných a popravených nebo umučených během 2. světové války. Pavlína Špatenková a Helena Rezková, 2018.

Položka:51076
Sklad:1

350 Kč
Nebylo jim souzeno žít
Další obrázky:
Nebylo jim souzeno žít

 

 

© 2018, Česká obec sokolská, všechna práva vyhrazena

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01, Praha 1, Česká republika

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L653, IČO: 00409537