Pamětní kniha tělocvičné jednoty Sokol Vlkov 1896-2016

Stodvacet let vlkovského Sokola v obrázcích a v kostce. Z historických podkladů zpracovala Helena Rezková, 2016.
Položka:51075
Sklad:2

250 Kč
Pamětní kniha tělocvičné jednoty Sokol Vlkov 1896-2016
Další obrázky:
Pamětní kniha tělocvičné jednoty Sokol Vlkov 1896-2016

 

 

© 2018, Česká obec sokolská, všechna práva vyhrazena

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01, Praha 1, Česká republika

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L653, IČO: 00409537