S hrdostí nošený - Sokolský kroj, úbor a scénický kostým

Tato kniha shrnuje historii sokolského mužského kroje v kontextu s dějinnými událostmi. Na základě bohatých sokolských sbírek Národního muzea, které jsou v knize představeny, se v knize autorka zabývá i vývojem mužského cvičebního úboru. Neopomíná ani vznik a vývoj ženského cvičebního úboru i ženského slavnostního kroje a část knihy je věnovaná žákovskému nebo dorosteneckému oděvu. Publikace odkrývá i málo známou scénickou sletovou tvorbu se zvláštním ohledem opět na oblast kostýmní tvorby. Celobarevná publikace přináší velké množství obrazového i fotografického materiálu nejrůznějšího charakteru. Šárka Rámišová, Národní muzeum 2018.
Položka:51162
Sklad:15

290 Kč
S hrdostí nošený - Sokolský kroj, úbor a scénický kostým
Další obrázky:
S hrdostí nošený - Sokolský kroj, úbor a scénický kostýmS hrdostí nošený - Sokolský kroj, úbor a scénický kostým

 

KONTAKT

Česká obec sokolská

tel.: +420 257 007 288

obchod@sokol.eu

 

© 2018, Česká obec sokolská, všechna práva vyhrazena

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01, Praha 1, Česká republika

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L653, IČO: 00409537