Naprej! Czech sports architecture 1567-2012

ANGLICKÁ VERZE. Kniha se zabývá architekturou, která od 16. do 21. století sloužila a slouží sportovním a tělovýchovným aktivitám v českých zemích. Dívá se na sport jako na důležitou lidskou aktivitu, jejíž obsah se v průběhu dějin měnil. I architektura se měnila s vývojem sportu a dávala jeho aktivitám tvář podle svých vlastních technických a stylových proměn. Mezi 60 vynikajícími stavbami pro sport a tělovýchovu nalezne čtenář míčovny, jízdárny, plovárny, střelnice a loděnice, tělocvičny Sokolů a turnerů, rozhledny a turistické chaty, stadiony, golfová hřiště, cyklostezky i fitcentra.Rostislav Švácha a kolektiv, Prostor - architektura, interiér, design 2012.
Položka:51061
Sklad:2

580 Kč
Naprej! Czech sports architecture 1567-2012
Další obrázky:
Naprej! Czech sports architecture 1567-2012Naprej! Czech sports architecture 1567-2012

 

 

© 2018, Česká obec sokolská, všechna práva vyhrazena

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01, Praha 1, Česká republika

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L653, IČO: 00409537