Miroslav Tyrš - Sokol, myslitel, výtvarný kritik

Pokračování edice Velké postavy českých dějin. Největší přínos knihy můžeme spatřovat v předestření nesmírné šíře osobnosti i díla M. Tyrše. Ve svém výkladu autor zároveň poskytuje svébytný vhled do společenských, ideových a politických dějů v naší vlasti v druhé polovině 19. století. Autor Rober Sak, 327 stran, Praha 2012.
Položka:51023
Sklad:3

250 Kč
Miroslav Tyrš - Sokol, myslitel, výtvarný kritik
Další obrázky:
Miroslav Tyrš - Sokol, myslitel, výtvarný kritik

 

 

© 2018, Česká obec sokolská, všechna práva vyhrazena

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01, Praha 1, Česká republika

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L653, IČO: 00409537