Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Provozovatel obchodu: Česká obec sokolská 
Sídlo společnosti: Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 
IČO: 00409537
DIČ: CZ00409537
Česká obec sokolská je zapsaná ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 653
e-mail: obchod@sokol.eu
Telefonní kontakt: +420 257 007 288 (265), 770 163 612
Odpovědný zástupce: Libuše Bártová

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.obchod.sokol.eu je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy uvedena v katalogu na webových stránkách.

K objednání vybraného dostupného zboží kupující (spotřebitel) řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží, které je dostupné.

Ceny zboží jsou vždy uvedeny v katalogu u jednotlivých položek zboží a jsou platné vždy k datu doručení objednávky. Cena poštovného je vypočítána dle objemu a váhy zásilky dle aktuálního ceníku České pošty, s.p. Ceny jsou rovněž platné v čase doručení objednávky. Při větším objemu objednaného zboží bude poštovné a balné řešeno individuálně.

3. Zrušení objednávky

Spotřebitel je oprávněn i bez udání důvodu zrušit nebo změnit objednávku (v sortimentu, druzích, velikostech apod.) nejpozději do 24 hodin po doručení objednávky. Zrušení nebo změna objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy jsou nepřípustné.

4. Dodání zboží

V případě osobního odběru v prodejně ČOS je zboží kupujícímu rezervováno po dobu 10 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Spotřebitel má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží spotřebitelem.

U zboží, které má být spotřebiteli zasláno poštou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodávajícím.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího. 
Dostupné objednané zboží bude spotřebiteli odesláno poštou do 10 pracovních dnů ode dne doručení objednávky.

5. Platba při převzetí zboží / dobírka

Platba za dodané zboží je možná pouze těmito způsoby:

  • hotově - dobírkou - při přebírání zboží od doručovatele – kupní cenu za zboží, poštovné a balné hradí kupující v hotovosti poštovnímu doručovateli,

  • hotově - pouze při osobním vyzvednutí zboží na prodejně.

  • kartou - pouze při osobním vyzvednutí zboží na prodejně.

  • online platba kartou - u této platby počítejte prosím s prodlevou cca 4 pracovních dnů od zaplacení po odeslání či vyzvednutí zboží - důvodem je zpoždění platby z vaší karty na náš účet přes blokaci

  • platba převodem na účet - bude vám nejdříve doručena faktura a zboží bud expedováno až po jejím zaplacení

6. Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiného podnikatele oprávněného poskytovat poštovní nebo zasilatelské služby.

7. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
V případě odstoupení od smlouvy je dodavatel povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od doručení písemného vyhotovení úkonu odstoupení od smlouvy. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu spotřebitele. Spotřebitel je v případě odstoupení povinen vrátit poskytnuté plnění formou poštovní zásilky na adresu dodavatele ve stejné lhůtě.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Uplatnil–li spotřebitel takto právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

8. Další povinnosti prodávajícího

Údaje o spotřebitelích nebo o uskutečněných obchodech není dodavatel oprávněn poskytnout třetí osobě s výjimkou, kdy je tak povinen učinit na základě zvláštního zákona.

9. Reklamační řád

Záruční doba u zboží činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruku nelze uplatnit v případě poškození věci spotřebitelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele. Uplatnění těchto práv přímo u výrobce je nepřípustné. Vrácení zboží v případě chybné objednávky není možné. Je-li dodavatelem dodáno spotřebiteli zboží odlišné od objednávky (v množství, druhu zboží nebo velikostech), je spotřebitel povinen na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit dodavatele. Náklady na vrácení zboží a zaslání zboží odpovídajícího objednávce nese v tom případě dodavatel. 
Reklamace uplatňuje kupující přímo v provozovně dodavatele. Dodavatel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Pokud dodavatel nerozhodne o reklamaci nejpozději do 30 dnů, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou (právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit).

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a spotřebitelem.
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky zveřejní na internetových stránkách www.obchodsokol.eu, stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

KONTAKT

Česká obec sokolská
tel.: +420 257 007 288
obchod@sokol.eu

Reklamace zboží či odstoupení od smlouvy: obchod@sokol.eu

Otevírací doba výdejny je: úterý 13:00 - 16:00, středa 14:00 - 18:00, čtvrtek 13:00 - 16:00. V této době si můžete vyzvedávat své on-line objednávky. Vyzvednout objednané zboží je možné také o některých sobotách, kdy se v Tyršově domě konají větší akce. V pondělí a v pátek je zavřeno.

 

© 2018, Česká obec sokolská, všechna práva vyhrazena

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01, Praha 1, Česká republika

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L653, IČO: 00409537