předplatné časopisu Sokol

Časopis Sokol - zajímavé osobnosti, novinky ze života Sokola a mnoho inspirace pro pohyb a životní styl. Roční předplatné tohoto čtvrtletníku (na následujících 12 měsíců) je nyní možné objednat i na tomto e-shopu. Objednejte tak, že níže vyplníte formulář závazné objednávky, cenu 199,- Kč na rok uhraďte složenkou či bankovním převodem a doklad o zaplacení pošlete na email jhorka@sokol.eu .

Položka:33334
Sklad:1000

na dotaz
předplatné časopisu Sokol
Další obrázky:
předplatné časopisu Sokol
časopis

Závazná objednávka

Adresa pro zasílání

Bankovní spojení ČOS: KB Praha 1, č.ú.: 27-7699580257/0100 Variabilní symbol: 160 2020

 

 

© 2018, Česká obec sokolská, všechna práva vyhrazena

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01, Praha 1, Česká republika

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L653, IČO: 00409537